Karlštejn

Let balónem na Karlštejně

Let balonem KarlštejnGotický hrad a strážce královského bohatství. Monumentální symbol zlatého věku, posazený nad třpytivou hladinou řeky Berounky, to vše je hrad Karlštejn. Nechte se unášet v koši balónu vzdušnými proudy údolím Berounky nebo okolní členitou krajinou rozprostírající se do dáli až k nekonečným Brdským lesům.

Tato turisticky velmi vyhledávaná lokalita nejen návštěvníky hradu, ale i dychtivými vzduchoplavci, má neopakovatelné kouzlo. Často naši piloti slýchávají, že pro tento pohled by někdo neváhal i umřít. V našich balónech ale zůstáváme jen u nádherných pohledů a poté bezpečně přistáváme, abyste mohli vše povědět svým známým.

Vznesete-li se s námi balónem v CHKO Český kras, můžete spatřit nejen již zmiňovaný Karlštejn, ale také hrad Tetín, obec Svatý Jan pod Skalou, nebo soustavu vápencových dolů zvané Velká či Malá Amerika, kde se například natáčel Limonádový Joe. Dále nám členitá příroda nabídne pohled na Koněpruské jeskyně a samozřejmě neodmyslitelnou součást Berounska, řeku Berounku.